Zorgplan dyscalculie en rekenproblemen
Prijs
31,95

2 - 3 Werkdagen

Elke basisschool heeft een zorgplicht voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden met de leerstof. De overheid vraagt scholen om een zorgplan op te stellen waarin precies wordt beschreven hoe leerlingen met specifieke problemen worden geholpen. Voor lees- en spellingsproblemen is die zorgplicht goed uitgewerkt. De zorg voor leerlingen met rekenproblemen en dyscalculie blijft daar aanzienlijk bij achter. Dat doet leerlingen met die problemen tekort. Met Zorgplan dyscalculie en rekenproblemen willen de auteurs scholen helpen die achterstand in te halen. Dit boek biedt handreikingen voor het vormgeven van de hulp aan kinderen met (een vermoeden van) dyscalculie en rekenproblemen. Daarbij gaan de auteurs uit van de vier bekende ondersteuningsniveaus. Hulp aan de uitvallers wordt intensiever naarmate het probleem van een leerling ernstiger en hardnekkiger blijkt te zijn. Kopers van dit boek krijgen t.z.t toegang tot een website waarvan veel van het in het boek gepresenteerde materiaal kan worden gedownload. Je vindt hier onder meer de nieuwste inzichten over dyscalculie, een signaleringslijst, voorbeelden van handelingsplannen, gratis opzoekkaarten, een richtlijn voor het geven van psycho-educatie en tips over hoe je om kunt gaan met rekenangst. Niet alleen leerkrachten, intern begeleiders en rekenspecialisten, maar ook andere professionals die leerlingen met rekenproblemen begeleiden, kunnen dus direct aan de slag.

0 | 0