De Christenreis
Nederlands
488
Prijs
19,99

Direct downloaden

De Christenreis (1678) van John Bunyan hoort tot de belangrijkste werken uit de wereldliteratuur. Oudere vertalingen zijn vaak moeilijk leesbaar of bieden slechts een bewerking van de tekst. Ook is de 'Apologie', het openingsgedicht, meestal weggelaten. Deze goed leesbare nieuwe vertaling doet weer recht aan de oorspronkelijke uitgave. De 'Apologie' blijkt juist van groot belang om het boek goed te kunnen begrijpen, want Bunyan maakt daarin duidelijk wat zijn diepste bedoeling is met De Christenreis. De vertaler heeft ook de kanttekeningen uit de oorspronkelijke uitgave opgenomen. Die helpen het boek te verstaan en laten zien dat de auteur steeds teruggrijpt op de Bijbel. In voetnoten licht de vertaler bijzonderheden toe. In de gedegen inleiding maakt hij duidelijk dat De Christenreis vol zit met autobiografische elementen. Bunyan en de vertaler van De Christenreis willen de lezer meenemen, zodat ook zij pelgrims worden op weg naar de Hemelstad of op de reis bemoedigd worden. Vertaald en ingeleid door prof. dr. A. Baars. John Bunyan (1628-1688) was een Engelse puriteinse predikant. Hij is vooral bekend geworden door zijn autobiografische werk Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren en door zijn allegorieën De Christenreis, De Christinnereis en De Heilige Oorlog. Dit is het derde deel in de serie Puriteinse Klassieken.

0 | 0