Handboek tuchtrecht
 • Handboek tuchtrecht
 • Handboek tuchtrecht
Prijs
149,48

Direct downloaden

In dit handboek is voor het eerst het wettelijk tuchtrecht voor deze beroepsgroepen samengebracht.
Accountants, advocaten, diergeneeskundigen, gerechtsdeurwaarders, notarissen, octrooigemachtigden, registerloodsen, zeevarenden en zorgverleners; ze hebben allen een bijzondere functie in onze maatschappij, die bijzondere rechten en plichten met zich meebrengt. Op hun kennis en kunde moet in de maatschappij kunnen worden vertrouwd. Tuchtrecht heeft tot doel de kwaliteit van deze beroepen te bewaken en te bevorderen. In dit handboek is voor het eerst het wettelijk tuchtrecht voor deze beroepsgroepen samengebracht. Niet alleen worden de verschillende tuchtstelsels en het toepasselijke materiële recht per beroepsgroep volledig beschreven, ook worden procesrechtelijke en inhoudelijke vragen beantwoord die in al deze tuchtstelsels aan de orde komen. Wie mag klagen? In hoeverre strekt het tuchtrecht zich uit tot privéhandelen? Hoe verhoudt de mogelijkheid verstrekkende maatregelen op te leggen, zoals een (tijdelijk) beroepsverbod, zich tot het EVRM? Wat zijn gemene delers tussen de tuchtstelsels en wat niet? En werkt het tuchtrecht? Handboek tuchtrecht biedt een compleet overzicht van het brede terrein van het wettelijk gereguleerd tuchtrecht. Het bevat alle relevante jurisprudentie van de afgelopen vijf jaar. Dit handboek is relevant voor zowel diegenen die dagelijks in de tuchtpraktijk werken als diegenen die zich hierin willen bekwamen.

0 | 0

 • : Boom Juridisch
 • : Boom Juridisch
 • : 9789051891836
 • : Nederlands
 • : eBook
 • : 500
 • : februari 2022
 • : 1
 • : 1 x 1 x 1 mm.
 • : Boom Masterreeks
 • : Juridische ethiek en beroepsgedrag