Lessen uit crises en mini-crises – Klimaatverandering en extreem weer
Nederlands
270
Prijs
47,28

Direct downloaden

In de reeks Lessen uit crises en mini-crises is dit een speciale editie over extreme weersituaties die zich in de afgelopen jaren in Nederland hebben voorgedaan. Als gevolg van de klimaat verandering kunnen we in de toekomst vaker met dit soort situaties te maken krijgen. Het betreft perioden van droogte, zoals die in de zomer van 2018, of extreme hitte, zoals in de zomer van 2019. Maar ook kunnen we vaker te maken krijgen met wateroverlast als gevolg van hevige regenval, of met extreme hagelbuien, valwinden en stormen. In die gevallen wordt vaak een groot beroep gedaan op hulpdiensten en vraagt nadien de schadeafhandeling en het herstel meer tijd dan gedacht. In deze publicatie wordt ingegaan op onder meer de gevolgen van een aantal recente natuurbranden, de gezondheidsimpact van het hoogwater in Limburg, de nafase van de valwind in Leersum en de bereikbaarheid van hulpdiensten tijdens storm Eunice. De casus worden voorafgegaan door een inleidend hoofdstuk waarin de invloed van de klimaatverandering op de weersomstandigheden in Nederland uiteen wordt gezet en de veiligheidsrisico’s van extreme weersituaties worden beschreven. De publicaties in de reeks Lessen uit crises en mini-crises zijn bedoeld voor iedereen die werkzaam of geïnteresseerd is in crisisbeheering. Deze speciale editie kwam tot stand onder redactie van Vina Wijkhuijs en Menno van Duin.

0 | 0