Julie Lawson Timmer

Julie Lawson Timmer is advocaat, schrijver, moeder enstiefmoeder. Ze woont in Amerika met haar man, vier tienerkinderenen twee stoute labradors. Nog vijf dagen is haardebuut.