Timothy Snyder

Timothy Snyder

Timothy Snyder is hoogleraargeschiedenis aan Yale University.Van zijn hand verscheen in 2009Bloedlanden. Europa tussen Hitler enStalin, dat internationaal lovendwerd besproken en bekroondwerd met onder meer de HannahArendt Prijs en de LeipzigerBoekenprijs. Samen met TonyJudt publiceerde hij Denken over detwintigste eeuw.